Jalasenastri.com

Pengalaman Mempunyai Jimat Ampuh. Persaingan kerja yang luar biasa berat di Jakarta membuat aku tidak percaya diri. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai posisi dan jabatan yang tinggi. Keadaan yang

Pada prinsipnya mengamalkan asmaul husna atau kalimat toyyibah itu boleh dengan cara apapun yang penting baik dan tidak menyalahi syariat. Berikut ini saya tuliskan tata cara mengamalkan asmaul husna yang

Ilmu Hitam sudah tentu cara mendapatkannya dengan tidak baik, kalau masih baik sudah tentu penggunaannya untuk hal-hal jahat. Sedangkan ilmu putih cara mendapatkannya dengan cara yang lebih baik daripada ilmu

Mengamalkan Asmaul husna secara serius dan konsisten dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala benar-benar akan mendapatkan tantangan atau ujian yang nyata baik lahir maupun batin. Ujian lahir tentu

Berilmu Tanpa Ilmu. Apa yang dimaksud berilmu tanpa ilmu? Adakah orang yang berilmu tanpa ilmu? Lalu apa pula maksudnya? Anda yang sudah membaca kosong isi kosong pasti sudah mempunyai gambaran.