Pengalaman Didatangi Khodam Harimau Bagi para penggemar klenik atau ilmu kesaktian, khodam atau perewangan, khodam harimau seringkali dicari. Bahkan kadangkala susah sekali dicari. Namun seringkali juga khodam harimau ini datang